Berdasarkan kalender Akademik Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (UNISNU) Jepara Tahun Akademik 2018/2019 pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap Fakultas Syari’ah dan Hukum akan dilaksanakan pada;


Hari                   : Senin - Ahad

tanggal            :  08 -  21 Juli 2019

Tempat            : Kampus Induk Tahunan.

Jadwal             : Terlampir